Mikko Eronen

Specialsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer
Enhet
Tjänster för elever och studerande
Ämnesord

Studieinfo, högskoleansökan

Ytterligare information

Högskoleansökan (yrkeshögskolor och universitet), Studieinfo

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors