Nina Eskola

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationalisering
Enhet
Internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning
Ämnesord

nordiskt samarbete, regional informatörsverksamhet, Nordplus Horisontal, Nordplus Junior, allmänbildande utbildningens internationalisering, Nordplus Nordiska språk, skolsamarbete mellan Finland och USA

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors