Tarja Frisk

Utvärderingsexpert

E-post format är fornamn.efternamn(at)karvi.fi
Organisation
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

utvärdering av yrkesutbildning

Ytterligare information

Stöd för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen, utvärdering av lärarutbildningen, arbetstrivsel

Address
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, 6:e vån.) , FI-00101 Helsingfors