Annika Grönholm

Kundtjänstchef

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer & data och kunskap
Ämnesord

Studieinfo, Opintopolku.fi

Ytterligare information

Utveckling av kundtjänsten, Utveckling av Studieinfo.fi, Studieinfo

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors