Ilpo Hanhijoki

Undervisningsråd

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer & data och kunskap
Enhet
Prognostisering och analys
Ämnesord

prognostisering

Ytterligare information

Prognostisering av behovet av arbetskraft, kunnande och utbildning

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors