Anna Hatva-Jokinen

Examenssekreterare

E-post format är fornamn.tillnamn(at)ylioppilastutkinto.fi
Organisation
Studentexamensnämnden
Kontor
Helsingfors
Ytterligare information

Språkproven, proven i det andra inhemska språket och främmande språk, proven i finska och svenska som andra språk, kontrollbedömning

Address
PB 50 (Söderviksgatan 10 B), FI-00581 Helsingfors