Eva Heininen

Ledningens assistent

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Övergripande ledning
Enhet
Svenskspråkig verksamhet
Ämnesord

svenskspråkig utbildning, svenskspråkig småbarnspedagogik

Ytterligare information

Direktör Gun Oker-Bloms assistent, ledningens assistent, svenskspråkig verksamhet

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors