Carola Helle-Kolunen

Specialsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationalisering
Enhet
Yrkeskunnande
Ämnesord

arbetslivskommissioner, yrkesutbildning

Ytterligare information

Gruppansvarig, arbetslivskommissionernas sekretariat

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors