Jan Hellgren

Utvärderingsexpert

E-post format är fornamn.tillnamn(at)karvi.fi
Organisation
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Kontor
Helsingfors
Ämnesord

utvärdering av inlärningsresultat

Ytterligare information

svenskspråkig allmänbildande utbildning, utvärdering av läranderesultat, modersmål och litteratur (svenska), tvåspråkighet och flerspråkighet i svenskspråkiga skolor

Address
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, 6:e vån.) , FI-00101 Helsingfors