Alex Hellsten

Aktuarie

E-post format är fornamn.tillnamn(at)ylioppilastutkinto.fi
Organisation
Studentexamensnämnden
Kontor
Helsingfors
Ytterligare information

statistik, vitsordsfördelning

Address
PB 50 (Söderviksgatan 10 B), FI-00581 Helsingfors