Hanna Hietaluoma-Hanin

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationella rådgivningstjänster
Enhet
Internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott
Ämnesord

kulturområdets internationalisering, Kreativa Europa

Ytterligare information

Kreativa Europa delprogrammet Kultur, Kreativa Europa Desk, EU finansiering, Motfinansiering till Kreativa Europa

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors