Arja-Sisko Holappa

Undervisningsråd

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Effekt och innovation
Ämnesord

Europaskolorna, effekt och innovation, resultatprogram

Ytterligare information

Utveckling av processerna kring och implementeringen av utbildiningsreformer, arrangerande av och statsunderstöd för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet, samarbete mellan lärarutbildning och forskning, Europaskolornas administration (speciellt förskoleundervisning och grundläggande utbildning)

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors