Satu Hornborg

Sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer
Enhet
Tjänster för elever och studerande
Ämnesord

Studieinfo, gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Ytterligare information

Ansökan till yrkesutbildning som arrangeras som krävande specialstöd, ansökan till förberedande utbildning efter grundläggande utbildning, Studieinfo

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors