Seppo Hänninen

Specialsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Information och kunskap
Enhet
Statsandelar
Ämnesord

statsandelar

Ytterligare information

Statsandelsfinansiering av specialyrkesskolor och yrkesinriktad tilläggsutbildning, utveckling och underhåll av yrkesutbildningens finansieringssystem, finansierings-, kostnads- och basuppgifter

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors