Kenneth Lundin

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationalisering
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord
nordiskt samarbete
Ytterligare information
Nordiska ministerrådets högskoleprogram
Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors