Kenneth Lundin

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

nordiskt samarbete

Ytterligare information

Nordiska ministerrådets högskoleprogram

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors