Jaana Mutanen

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

EDUFI-praktik, högskoleutbildningens internationalisering, internationell praktik

Ytterligare information

EDUFI-praktik utomlands, Argentina, Brasilien, Chile, Indien, Kina, Peru, Ryssland, Uruguay. TraiNet-nätverket. Allmän information om praktik i spansk- och tyskspråkiga länder.

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors