Tiina Pärnänen

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationaliseringstjänster för yrkesutbildning
Ämnesord

Erasmus+ för yrkesutbildning, yrkesutbildningens internationalisering

Ytterligare information

Key Action 2, strategiska partnerskapsprojekt, Sector Skills Alliances (sektorspecifika kompetensallianser)

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors