Kristina Savikurki

Programkoordinator

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

nordiskt samarbete, Nordic Master, högskoleutbildningens internationalisering, Nordkurs, högskolesamarbete, Nordplus Högre utbildning

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors