Ritva Ukkonen

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationaliseringstjänster för högskolestudier
Ämnesord

EDUFI-praktik, tjänstemannautbyte, internationell praktik

Ytterligare information

Tjänstemannautbytesprogram för anställda inom statsförvaltningen, EDUFI-praktik vid Business Finlands kontor utomlands (tidigare Finpros och Tekes kontor)

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors