Virpi Keinonen

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande och internationalisering
Enhet
Internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning
Ämnesord

Erasmus+ för vuxenutbildning, vuxenutbildningens internationalisering

Ytterligare information

KA1 mobilitetsprojekt, KA2 strategiska partnerskapsprojekt

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors