Sanna Heliövaara

Ledande informationsspecialist

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer
Enhet
Stöd för internationalisering
Ämnesord

internationaliseringsmöjligheter för unga, Maailmalle.net

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors