Development

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen 2019

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Digitalisering Lärmiljö
Status
Resolved
Ansökningstid
15.2.2019 – 21.3.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
4 000 000 €
For more information
Undervisningsrådet Kristian Smedlund

Urvalsgrunder

  • projektets mål och verksamhet för att nå målen
  • de konkreta resultat som eftersträvas med projektet
  • möjligheten att skala upp projektets resultat och produkter
  • hur realistisk projektets kostnadskalkyl är
  • åtgärderna för att sprida resultaten och produkterna
  • den utvärderings- och utredningsverksamhet som är kopplad till projektet