Development

Personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2019, säkerhetskompetens

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Personalutbildning Säkerhet och trygghet
Status
Resolved
Ansökningstid
11.12.2018 – 31.1.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 000 000 €
For more information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

  • Omfattning 7-15 studiepoäng
  • Utbildningsprojektet ska vara geografiskt täckande
  • Utbildarnas behörighet och kompetens är uppdaterade
  • Sökandens kunskap om och erfarenhet av fortbildning för lärare inom området säkerhetskompetens
  • Organiseringen och genomförandet av projektet
  • Öppen delning av resultaten från projektet såsom utbildningsinnehåll, utbildningsmaterial, produkter och mallar
  • Handledning och stöd för att säkerställa genomförandet av utbildningsprogrammet
  • Realistisk ekonomi