Statsunderstöd

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan

Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
6.11.2018 – 19.12.2018 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
5 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm

Urvalsgrunder

Verksamheten utgår från den sökandes verksamhetsplan som främjar genomförandet av åtgärderna och målen för den jämlika grundskolan och leder till konkreta handlingar.
Med verksamheten eftersträvas nya förfaringssätt, lösningar och perspektiv för att främja den jämlika grundskolan.
Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i detta ansökningsmeddelande.
Verksamheten omfattar tillsammans med eventuella andra projekt från samma region hela regionförvaltningsverkets region.
Verksamheten är öppen och genomförs i samverkan.
Barn och unga är involverade och aktiva aktörer.
Verksamheten svarar på flera av målen och omfattar åtgärder på mer än en nivå.
Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
I valet av pilotprojekt beaktas de båda nationalspråken.
Verksamheten har effekt och ger resultat som kan spridas i hela landet.
Under finansieringsperiodens gång utvärderas på ett mångsidigt sätt vilka erfarenheter och lösningar som verksamheten ger upphov till och resultatet samlas på den gemen-samma plattformen www.denbastaskolan.fi.

Fokusområden

Utveckling av ledningsstrukturen inom den grundläggande utbildningen.
Främjande av välbefinnandet i grundskolans lärande organisation.
Utveckla förfaringssätten i anslutning till stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen.