Statsunderstöd

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan

Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
6.11.2018 – 19.12.2018 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
5 000 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm

Urvalsgrunder

 • Verksamheten utgår från den sökandes verksamhetsplan som främjar genomförandet av åtgärderna och målen för den jämlika grundskolan och leder till konkreta handlingar.
 • Med verksamheten eftersträvas nya förfaringssätt, lösningar och perspektiv för att främja den jämlika grundskolan.
 • Verksamheten motsvarar tyngdpunkterna och målen som anges i detta ansökningsmeddelande.
 • Verksamheten omfattar tillsammans med eventuella andra projekt från samma region hela regionförvaltningsverkets region.
 • Verksamheten är öppen och genomförs i samverkan.
 • Barn och unga är involverade och aktiva aktörer.
 • Verksamheten svarar på flera av målen och omfattar åtgärder på mer än en nivå.
 • Kostnadskalkylen är realistisk i förhållande till den planerade verksamheten.
 • I valet av pilotprojekt beaktas de båda nationalspråken.
 • Verksamheten har effekt och ger resultat som kan spridas i hela landet.
 • Under finansieringsperiodens gång utvärderas på ett mångsidigt sätt vilka erfarenheter och lösningar som verksamheten ger upphov till och resultatet samlas på den gemen-samma plattformen www.denbastaskolan.fi.

Fokusområden

 • Utveckling av ledningsstrukturen inom den grundläggande utbildningen.
 • Främjande av välbefinnandet i grundskolans lärande organisation.
 • Utveckla förfaringssätten i anslutning till stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen.