Statsunderstöd

Ordnande av internationaliseringsdagar inom yrkesutbildningen

Yrkesutbildning Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
5.11.2018 – 30.11.2018 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
50 000 €

Urvalsgrunder

  • Mervärdet som utbildningsanordnaren tillför evenemanget (bl.a. förslag på tema, talare, kvällsprogram, studerandes deltagande i genomförandet osv.)
  • Samarbete med andra aktörer
  • Kvaliteten på det interaktiva evenemanget för 100-150 personer inkl. webbstreaming
  • Fungerande utrymmen för grupparbete (3–5)
  • Omfattningen och kvaliteten på de praktiska arrangemangen (bl.a. måltider, inkvartering, utrymmen, mottagande av anmälningar, respons)