Nyheter

Skills – Täysi kansalaisuus myös erityistä tukea tarvitseville

Kokemuksia Aikuiskoulutus Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erityinen tuki
Skills-hankkeessa edistetään erityistä tukea tarvitsevien ihmisten täyden kansalaisuuden toteutumista.

Skills-hanke (Improving the Skills and Competencies in Self-Directed Support) on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön koordinoima kaksivuotinen kumppanuushanke, joka edistää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten täyden kansalaisuuden toteutumista Euroopassa. Hankkeessa kehitetään materiaalia, työkaluja ja koulutuksia niin tukea tarvitseville itselleen ja heidän perheilleen, työntekijöille ja heidän kouluttajille, kuin myös poliittisille vaikuttajille ja päättäjille.

Hankkeen punaisena lankana on self direct support eli SDS, jolle ei suomeksi tällä hetkellä löydy termiä.

– Aiheeseen liittyviä termejä on kyllä käytössä kuten itsemääräämisoikeus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Tällä hetkellä lähimpänä on henkilökohtainen budjetointi, joka on tulossa myös osana soteuudistusta, mutta sekin toimii enemmän työkaluna, joka toteuttaa SDS:ää, kertovat Petteri Kukkaniemi ja Mona Jaari Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä.

– Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yksilöllisyys ovat Skills-hankkeen lähtökohdat. SDS:llä tai henkilökohtaisella budjetoinnilla, mitä termiä halutaankaan käyttää, varmistetaan sitten se yksilöllisyys, koska kukaan muu ei oikeasti tiedä mitä henkilö haluan paitsi hän itse”, Jaari jatkaa.

Koulutuksilla lisää tietoisuutta

Hankkeessa on mukana viisi organisaatiota, neljästä eri maasta: Suomesta, Italiasta, Iso-Britanniasta ja Belgiasta.

– Kumppaneiden hakemisessa ajatuksena oli se, että etsittiin kumppaneita maista, joissa oltiin asian tiimoilta eri tilanteissa, että saataisiin laajempi näkökulma. Esimerkiksi Iso-Britanniassa arvopohja ja ihmisoikeusperusta vaikuttavat osin olevan vahvemmassa asemassa kuin Suomessa, Kukkaniemi ja Jaari kertovat.

Jokainen kumppani on päävastuussa yhden koulutuksen tai työkalun luomisesta. Italiassa tuotetaan selkokielistä materiaalia kehitysvammaisisille itselleen ja heidän perheilleen. Materiaalin avulla lisätään tukea tarvitsevien ihmisten omaa tietoisuutta itsemääräämisoikeudesta ja valinnanvapaudesta. Skotlannissa kehitetään koulutusta ja materiaalia kehitysvammaisten kanssa työskenteleville. He tekevät muun muassa työntekijöille suunnatun lyhyen tietoiskuvideon, jossa aihetta lähestytään tukea tarvitsevan omasta näkökulmasta. Organisaatiot Iso-Britanniasta ja Belgiasta kokoavat Euroopan laajuisen raportin siitä, miten SDS toteutuu eri maissa Euroopassa.

Suomessa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tuottaa materiaalia opettajille, jotka kouluttavat alan opiskelijoita. Materiaalien sisältö lähtee liikkeelle oman elämän pohtimisen välineistä ja siirtyy lopulta suunnittelun välineisiin. Syksyllä 2018 järjestetään Jyväskylän Gradian opettajille osallistava koulutus, jossa tehtyjä materiaaleja testataan. Opettajien näkemyksien perusteella koulutusta muokataan, ja siitä järjestetään demotilaisuus opiskelijoille. Opiskelijapalautteen perusteella koulutukseen voidaan tehdä vielä muutoksia ennen sen esittämistä yhteistyökumppaneille tammikuussa 2019. Vaikka jokainen kumppani on vastuussa yhdestä osasta, tehdään hanketta yhteistyössä ja esimerkiksi Suomessa testataan italialaisten kehittämää, perheille suunnattua materiaalia.

– Koulutuksissa ja työkaluissa pitää pysyä perusasioissa, koska teemoihin liittyy paljon kansallista lainsäädäntöä ja lähestymistapaa. Jos halutaan tehdä koko Eurooppaa ja kaikkia eurooppalaisia hyödyntäviä työkaluja, ne eivät voi olla kovin yksityiskohtaisia. Helposti tulee esimerkiksi liian suomalaisen näköisiä, Kukkaniemi kertoo.

Tiedon levittämisen vaikeudet – miten materiaalit kaikkien käyttöön?

Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat valmiina tammikuussa ja keväällä niitä levitetään sekä yhteisesti kehitetyn digitaalisen foorumin kautta, että jo olemassa olevissa, vahvoissa yhteistyöverkostoissa. Näiden lisäksi, etsitään uusia tapoja levittää tietoa.

– On niin paljon hankkeita, joissa tuotetaan paljon tietoa, mutta sitä ei saada levitettyä, ja sitä emme halua, Jaari sanoo.

– Tarkoituksena on oikeasti miettiä, mitkä ovat ne konkreettiset keinot, että materiaalit jäävät elämään ja ovat aidosti ja oikeasti hyödyksi, Kukkaniemi jatkaa.

– Aihe on ajankohtainen, erityisesti ajatellen Sote-uudistusta. Uskomme, että tehty raportti Euroopan laajuisista käytänteistä kyllä ministeriössä luetaan. Tavoitteena on, että Suomessa SDS konkreettisesti päätyisi osaksi soteuudistusta, henkilökohtaisbudjetointia ja henkilökohtaisen tuen järjestämistä. Maissa, joissa ei olla asioissa näin pitkällä niin hyvä tavoite on, että siellä edes alettaisiin puhua SDS:stä, pohtivat Kukkaniemi ja Jaari.

Hankkeen rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle ohjelma. Erasmus+ on suurin ja tärkein aikuiskoulutuksen kansainvälisen yhteistyön ohjelma, joka rahoittaa erilaisia liikkuvuus- ja kumppanuushankkeita ympäri Eurooppaa. Erilaiset kumppanuushankkeet etsivät aktiivisesti uusia tapoja vastata yhteiskunnan muutoksen mukana tuomiin haasteisiin koulutuksen keinoin.

Hankekumppanit: Anffas (Italia), EASPD (Belgia), The Centre for Welfare Reform (Iso-Britannia), In Control Scotland (Iso-Britannia)

Teksti: Sabrina Somersaari