Köpenhamn - dansk hörförståelse

  • Dessa två webbläromedel lämpar sig för de övre klasserna i den grundläggande utbildningen och för gymnasiets kurs 2 (MO2: Språk, kultur och identitet
  • Läromedlen lämpar sig säkerligen även för svenskundervisningen i finska skolor, i de gymnasiekurser där temat Norden ingår.

Gåtur i København

Lärobjektet tränar hörförståelsen i danska. Eleven står vid Rådhuspladsen och ska därifrån med hjälp av de instruktioner han eller hon hör via Strøget ta sig till Den lille havfrue. Eleven får information om Köpenhamns historia; om platser, byggnader och annat som eleven möter på vägen.

Gåtur i København tar ca 25 minuter att komma igenom. Därför finns lärobjektet även uppsjpjälkt i tre delar.

Kartpromenad i Köpenhamn

I lärobjektet tar sig eleven fram i centrum av Köpenhamn med hjälp av en ”talande karta”. Elevens uppgift är att leva sig in i turistens roll och röra sig på kartan med hjälp av instruktioner. Rutten går från Hovedbangården till Tivoli.