Till läraren

Gåtur i København

Lärobjektet tränar hörförståelsen i danska. Eleven står vid Rådhuspladsen och ska därifrån med hjälp av de instruktioner han eller hon hör röra sig i centrum av Köpenhamn. Rutten går längs med Strøget till Den lilla havsfrun. Eleven ser framför sig samma sak som en som i verkligheten befinner sig i centrum. I rutan finns pilar i olika riktningar och genom att följa de talade instruktionerna och klicka på pilarna kommer eleven vidare i lärobjektet. På samma gång får eleven information om stadens historia; om platser och om byggnader som eleven möter på vägen. Andra teman som kommer upp är bl.a. H.C Andersen, danska mellanmål, stadscyklar och siffrorna.

Uppmaningar för att komma vidare på färden:

Klik på pilen opad
Klik på pilen till venstre
Klik på pilen til højre
Klik på statuen
Klik på vinduet

etc

Bilaga


Lärobjekten tar ca 25 minuter att lyssna på. Därför finns lärobjektet även i tre separata delar; del 1 går från Rådhuspladsen till Gammeltorv, del 2 från Gammeltorv till Gammelstrand och del 3 från Gammelstrand till Den lille havsfrun. 


Kartpromenad i Köpenhamn

Lärobjektet tränar hörförståelsen i danska. I lärobjektet tar sig eleven fram i Köpenhamns centrum med hjälp av en ”talande karta”. Elevens uppgift är att leva sig in i turistens roll och röra sig på kartan med hjälp av instruktioner. Eleven ska exempelvis klicka på en viss korsning eller en viss plats i stan. Ibland ska eleven också klicka på en byggnad varvid ett foto av byggnaden visas. Rutten går från Hovedbanegården via centrum av staden tillbaka till Tivoli bredvid Hovedbanegården. På vägen besöker eleven bl.a. Glyptoteket, Chistiansborgs slott, Rundetårn samt domkyrkan, Vor Frue Kirke.

Bilaga

Lärobjektet tar ca 10-15 minuter att gå igenom.