Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 6A/2018: Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on?

Kansainvälistyminen Korkeakoulutus
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 6A/2018

faktaa_express_6a_2018.pdf
(pdf, 2.73 MB)

Ladda ned

International Student Barometer -kysely korkeakoulujen ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille

Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelee koko tutkintoaan 21 000 ulkomaalaista. Millä perusteella he ovat valinneet suomalaisen korkeakoulun? Millainen on heidän opiskelukokemuksensa Suomessa? Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia näillä opiskelijoilla on valmistumisen jälkeen?

International Student Barometer (ISB) on eri maiden korkeakouluissa opiskeleville kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille suunnattu kysely, jonka brittiläinen iGraduate toteuttaa. Tähän, syksyllä 2017 toteutettuun kyselyyn osallistui Suomesta 15 korkeakoulua. Opetushallitus tuki osallistumista, jotta tuloksia saatiin riittävän monesta korkeakoulusta.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa esitellään ISB-kyselyn tuloksia Suomessa koko tutkintoaan suorittavien ulkomaalaisten osalta.

6 s.

Författare
Irma Garam
År
2018
ISBN pdf
978-952-13-6499-0
ISBN tryckt
978-952-13-6498-3
Serie
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN tryckt
2242-2951
Publikationen finns på följande språk