Joni Mäkinen vastaa Alma Medialla osaamisen kehittämisestä. Mäkinen kannustaa olemaan rohkea ja miettimään, mihin suuntaan omaa osaamistaan haluaa kehittää. Oman osaamisen ymmärtäminen auttaa myös työnhaussa.

Oman osaamisen jatkuva päivittäminen on kyky, jota voi harjoitella. Oman osaamisen päivittämishalua toivotaan myös työelämässä.

”Itsekin olen huomannut, että kouluvuosien jälkeen on täytynyt jatkuvasti päivittää yrityksen ja roolin mukaan omaa osaamistaan; monia oppeja on voinut toki soveltaa suoraan opinnoista, mutta kehittämistarpeet ja painopisteet ovat vaihdelleet useasi työelämässä. ”

Alma Media on monikanavainen mediayhtiö, jonka tunnetuimpia brändejä ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti ja Aamulehti. Tämän lisäksi mediayhtiöllä on esimerkiksi työnhakuun keskittyvä palvelu Monster ja asunnon vaihtoon keskittynyt palvelu Etuovi.com. Alma Media toimii kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomen liiketoimintaan kuuluu muun muassa valtakunnallinen, alueellisia sekä paikallisia medioita, digitaalisia palveluita kuluttajille ja yrityksille, koulutusliiketoimintaa sekä kustannustoimintaa.

Työssä voi kehittyä

Alma Medialla panostetaan osaamisen kehittämiseen liiketoimintalähtöisesti. ”Mietimme, mitä Alma Media haluaa yrityksenä olla nyt ja tulevaisuudessa; ne toimivat punaisena lankana, miksi me kehitämme jotain. Omien taitojen kehittäminen on tänä päivänä hyvin monipuolista ja tapoja uuden osaamisen hankintaan on lukuisia - itsensä kehittäminen ei ole koskaan ollut niin helppoa kuin nyt.”

Joni Mäkinen myös nostaa esiin sen, että välillä voi olla haastavaa hahmottaa, mikä on osaamisen kehittämisen kannalta olennaista. ”Muutoksen vauhti on kova ja jatkuva muutos on pysyvää. Kiireen tunne saattaa ruokkia paniikkia, mutta mielenrauhaa antaa se, jos pystyy hahmottamaan, mitkä asiat ovat juuri nyt ja lähitulevaisuudessa omalle työlle ja uralle olennaista.”

Omaa osaamista pystyy kartoittamaan tekemällä esimerkiksi oman kehittymissuunnitelman ja käyttämällä aikaa itselleen merkityksellisten osaamisalueiden tunnistamiseen. Mäkinen nostaa esiin sen, ettei osaamisen kehittäminen ole sen kummoisempaa kuin esimerkiksi maratoniin valmistautuminen - kumpaankin vaaditaan tavoitteita ja soveltuvia tapoja kulkea kohti päämäärää Alma Medialla osaamisen kehittämistä tehdään yhdessä.

”Kun yhdessä mietitään ja osallistutaan, on mielekkäämpää lähteä työstämään asiaa. Tehdään suunnitelma ja seurataan sen toteutumista. Lähdetään liikkeelle ja asetetaan pienempiä välitavoitteita matkalle”.

Myös opiskeluaikana hankitusta osaamisesta on hyötyä työnhaussa

Työelämässä työntekijöiden taustat ovat monimuotoisia moni ei välttämättä suoraan ole tutkintoonsa valmistavalla alalla. ”On hyödyllistä, että opinnoista on hyötyä työnteossa, mutta olennaisinta on löytää oma palo tehdä jotakin työtä tai tehtävää. Jos haluaa todella tehdä jotakin asiaa, voi vaikka ottaa suoraan yhteyttä kyseisen paikan esimieheen ja kysellä, mitä osaamista ja taitoja pitäisi olla, jotta voisi tulla harkituksi kyseiseen tehtävään”. Mäkinen kannustaa opiskelijoita monimuotoisuuteen opinnoissaan. ”Poikkitieteellinen opiskelu ja asiakokonaisuuksienyhdistäminen auttaa erottumaantyönhaussa ja on lisäksi arvokasta monimuotoisissa tiimeissä työskenneltäessä”.

Joni Mäkinen nostaa myös esiin sen, että omista opinnoista voi hyötyä yllättävilläkin tavoilla, joita ei välttämättä voi etukäteen tietääkään. Tutkinto auttaa siinä, että on johonkin asiaan perehtynyt hyvin, mutta se on vasta ensimmäinen askel kehittymisen tiellä.

”Kun tuntee itsensä, voi rakentaa mielessään unelmiensa työpaikan ja sitä kautta ruveta hahmottamaan, millä alalla työskentelisi ja minkälaisissa tehtävissä. Haluaako esim. olla esimies vai asiantuntija.”

Oman osaamisen sanoittamisesta on hyötyä rekrytoinnissa

Töitä haettaessa omaa osaamista kannattaa tuoda esiin. Joskus oman osaamisen sanoittaminen voi tuntua vaikealta.  ”Oman osaamisen sanoittaminen on vaikein, mutta merkityksellisin asia sille, tuleeko rekrytoiduksi”.

Mäkinen kehottaa yhdistämään omat vahvuudet oman mielenkiinnon kohteisiin. Hakemuksessa tai ansioluettelossa ei kannata tuoda aina samoja asioita esiin, vaan esimerkiksi hakemuspuolella korostaa sitä, miksi jostain tehtävästä on kiinnostunut ja peilata omaa potentiaalia haettuun tehtävään. Mäkisen mukaan osaamisen yhdistäminen tehtävänkuvaan myös esimerkiksi haastattelussa kertoo siitä, että valmistautumiseen on käytetty aikaa, jota työnantajat arvostavat. Myös sen näyttäminen, että on valmis muuttamaan suunnitelmiaan ja joustamaan on tärkeää.

Opintojen jälkeen työelämä vie suuntaan, jota opintojen aikana ei välttämättä ole edes itse tullut ajatelleeksi. Mäkisen se on vienyt kauas siitä, mitä opintojen aikana oli itse ajatellut tulevaisuudelta. ”Kannattaa myös itse miettiä, mistä pitää ja mitä asioita arvostaa, niistä hiljalleen muotoutuu myös se tehtävä ja työnkuva, jonka parissa haluaa toimia”.

Mäkinen kuitenkin kehottaa olemaan myös itselleen armollinen aikana, jolloin jatkuva oppiminen saattaa luoda paineita. ”Kehitä itseäsi niiden asioiden parissa, jotka ovat itsellesi tärkeitä. Asioita tulee optimoida ja katsoa kaikkea kokonaisuutena.” Mäkinen itse on varannut aikaa osaamisen kehittämiseen mm. perjantaille puolisen tuntia. Myös esimerkiksi matkoja paikasta toiseen voi hyödyntää oman osaamisen kehittämiseen.

Uudessa Europassissa oman osaamisen sanoittamista ja hahmottamista pyritään tukemaan paremmin, jota Mäkinen pitää hyvänä. ”Europassilla on selkeä formaatti, joka saattaa olla oikein hyväkin asia. Kun rekrytointi on datapohjaisempaa, voi oikea osaaminen nousta paremmin esiin, eikä huomio kiinnity epäolennaisuuksiin. Itse hakutilanteessa kyllä erottuu, jos ajattelutyö on tehty”.