Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Opetushallitus ei tee yhteistyötä venäläisten eikä valkovenäläisten yliopistojen kanssa. Poikkeusaikana sukukansa-apurahan käyttötarkoitus on seuraavanlainen:

Sukukansa-apurahaa maisteriopiskelijalle voidaan myöntää äidinkieleltään tai äidinkielenomaisesti Venäjän suomalais-ugrilaista kieltä puhuvalle maisteriopiskelijalle, jonka on tarkoitus opiskella Venäjän suomalais-ugrilaisiin kieliä ja/tai kulttuureja suomalaisessa yliopistossa.

(Venäläisessä tai valkovenäläisessä yliopistossa kirjoilla olevat eivät voi saada apurahaa.)


Kuvituskuva, mies ja nainen tekevät parityötä