Raportit ja selvitykset

Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta


Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta kansikuva

Leblay, T., Lammervo, T., ja Tarnanen, M. (toim.) Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta. 2014.
(pdf, 1.19 MB)

Ladda ned

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille kielenoppijoille tarkoitettuja kielitutkintoja, joissa vieraita kieliä osaavat suomalaiset aikuiset voivat osoittaa kielitaitonsa ja saada taidostaan virallisen todistuksen. Kansallisen kielivarannon kaventumisen aikana Yleisten kielitutkintojen tarjoama mahdollisuus suorittaa virallinen kielitutkinto jopa yhdeksässä eri kielessä on huomionarvoinen asia myös kielipoliittisesti.

Tämän julkaisun tarkoituksena on tehdä näkyväksi Yleisten kielitutkintojen tutkintojärjestelmässä vuosien varrella tehty toimeenpano- ja kehittämistyö. Kirjoittajien artikkelien kautta luodaan katsaus tutkintojärjestelmän yleiseen kehittämiseen ja tutkimukseen, sidosryhmien toimintaan ja rooleihin, Yleisten kielitutkintojen laadunvarmistusmenetelmiin sekä tutkintojärjestelmän yhteyksiin kansainvälisessä kielitaidon arvioinnin kehyksessä.

Kirjoittajien artikkelien kautta luodaan katsaus tutkintojärjestelmän yleiseen kehittämiseen ja tutkimukseen, sidosryhmien toimintaan ja rooleihin, Yleisten kielitutkintojen laadunvarmistusmenetelmiin sekä tutkintojärjestelmän yhteyksiin kansainvälisessä kielitaidon arvioinnin kehyksessä.

Författare
Tarja Leblay, Tiina Lammervo & Mirja Tarnanen (toim.)
År
2014
ISBN pdf
978-952-13-5844-9
ISBN tryckt
978-952-13-5843-2
Serie
Raportit ja selvitykset
ISSN pdf
1798-8926
ISSN tryckt
1798-8918
Publikationen finns på följande språk