Opetushallitus on yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa määritellyt vuoden 2019 aikana Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmassa vision, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ilmastovastuun oppimisesta. Nämä muodostavat kokonaisuutena Meidän planeetta, meidän vastuu -toimenpideohjelman 1.0 -version. Toivomme, että tehty työ muodostaa osaltaan viitekehystä yhteistyölle ja yhdessä tehtäville ja tarkennettaville konkreettisille toimenpiteille.
Meidän planeetta, meidän vastuu

Opetushallitus on määritellyt vuoden 2019 aikana osana Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelman työtä

  • vision vuodelle 2025
  • tavoitteet
  • ja toimenpide-ehdotukset ilmastovastuun oppimisesta.

Olemme tehneet tämän yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Lopputulos on kokonaisuus, joka kulkee nimellä Meidän planeetta, meidän vastuu - ilmastovastuun oppimisen toimenpideohjelma 1.0.

Tarkemmin voit lukea valmisteluprosessista tämän sivun lopusta.

Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmalla olemme pyrkineet tukemaan ilmastovastuun oppimista ja sisältymistä osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Tutustu tarkemmin vaikutusohjelmaan verkkosivuillamme: