Nyheter

Kokemuksia alakohtaiseen osaamisyhteenliittymään osallistumisesta

Kokemuksia Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
CARESS-hanke selvittää kotihoidontyöntekijöiden osaamisvaatimuksia ja tulevaisuuden tarpeita.
Kuvituskuva, lähihoitajan työtä

CARESS-hankkeen partnerit kokoontuivat Espoon seudun koulutuskuntayhtymään Omniaan pohtimaan sosiaali- ja terveysalan kotihoitotyön osaamistarpeita Euroopassa. Vuonna 2015 alkanut hanke (seCtor skills for elderly home care – An integRatEd framework for domiciliary healthcare SkillS development) saa rahoituksensa Erasmus+ Sector Skills Alliance -ohjelmasta (alakohtaiset osaamisyhteenliittymät). Hankepartnerit edustavat viranomaistahoja, koulutusorganisaatioita ja alakohtaista työelämää. CARESS-hankkeessa partnerimaat ovat Italia, Espanja ja Suomi ja hanketta koordinoi italiainen Si4Life. Suomesta ovat hankkeessa mukana Omnia, Opetushallitus ja SuPer.

CARESS-hankkeessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan kotihoitotyön osaamistarpeita Euroopassa. Kolmen toimintavuoden aikana selvitetään kotihoidontyöntekijöiden roolit, osaamisvaatimukset ja lähitulevaisuuden tarpeet. Kaikissa kolmessa partnerimaassa on toteutettu kotihoidon työntekijöille sähköinen kysely osaamistarpeista. Selvitystyön perusteella kootaan osaamisperusteinen digitaalinen koulutuspaketti. Hankkeen tuloksena ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus vahvistuu ja uudet ammattilaiset saavat monipuolista ja ajankohtaista osaamista.

Työskentely hankkeessa

Olemme huomanneet monen hankkeen kokemuksella, että työskentelyn alkuvuosi uusien partnereiden kanssa saattaa olla kivulias. Kaikilla on eri kulttuuritaustat ja kokemukset ja tästä johtuen myös erilaiset odotukset ja käsitykset työskentelystä. Vaikka käytämme samoja termejä, saatamme tarkoittaa niillä eri asioita. Hankkeen alkuvaiheessa pidämme tärkeänä, että asiantuntijat pääsevät istumaan samaan pöytään, tutustumaan keskenään, näkemään ja kokemaan partnerimaan toimintaa ja näin rakentamaan keskenään luottamusta. Kehittämistyö on joka tapauksessa haasteellista.
Hankkeessa on tähän mennessä työskennelty Skypen välityksellä, kehitetty haastattelulomakkeet sekä kotihoidon työntekijöille että asiakkaille, koottu materiaalia ja kirjoitettu neljä isoa raporttia. Suomen projektipartnerin SuPerin ansiosta haastattelulomake lähetettiin jopa 2550 henkilölle ja vastauksia saatiin 433 (Italiasta vastauksia tuli 2014 ja Espanjasta 105). Suurimpana haasteena on ollut löytää vain kolmen partnerimaan voimin tietoa kotihoidon nykytilanteesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista kaikissa Euroopan maissa. Yleiskatsaukset perustuvat suurelta osin kirjallisuuteen, joten vaarana on tietojen tulkinnanvaraisuus ja luotettavuus.

Omnian kokouksessa partnerit keskustelivat, miten siirtää koottu materiaali digitaaliselle alustalle ja miten ratkaista materiaalin luotettavuuskysymykset. Alustalle on tarkoitus koota myös partnerimaiden koulutusmateriaaleja ja testata niiden toimivuutta sekä luokkatilassa, työelämässä että e-kurssina.

Hankkeen levitysseminaari

Suomen partnerit järjestivät kansainvälisen hankekokouksen yhteydessä myös levitysseminaarin. Seminaarin aloitti Omnian aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman. Hanna Autere Opetushallituksesta korosti, että muutokset demografiassa, työvoimapula ja tietotekniikan kehitys vaativat koulutukselta nopeita ratkaisuja, joustavien opintopolkujen ja uusien tulevaisuudessa vaadittavan globaalin osaamisen lisäämistä. Maailma muuttuu ja työt sekä osaaminen niiden mukana. Riitta Turjamaa esitteli ELLAN-hankkeen tuloksia. Eurooppalaista näkökulmaa toi esitelmässään AGE Platformin edustaja Philippe Seidel. Projektipäällikkö Serena Alvino (Si4Life) selvitti, miten CARESS-hanke vastaa työelämän ja koulutuksen osaamistarpeiden kehittämiseen.

Oheisohjelma

Kansainvälisille partnereille pyrittiin antamaan mahdollisimman laaja kuva suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta ja kotihoidosta. Kokouksen yhteydessä järjestettiin vierailu Espoon kaupungin kotihoitoyksikköön Kauklahdessa, käytiin Elä ja Asu -keskuksessa ja tutustuttiin opetustiloihin Omniassa. Vaikka kokouspäivät olivat pitkiä, partnerit halusivat jatkaa keskusteluja iltaisin Helsingin ravintoloissa.

Teksti: Sirje Hassinen, Omnia