Pyhä kuukausi

Kuvapohdintaa

  • Tarkastellaan sivun 29 kuvia. Kuvissa ollaan Itis-kauppakeskuksessa, jossa järjestettiin id-juhla. Mistä asioista voidaan päätellä, että kyseessä on id? Keskustellaan, mitä perinteitä oppilaiden perheissä on ramadanina tai idinä. Yhdistääkö ramadan perheenjäseniä yli uskontorajojen? Entä joulu? Keskustellaan, miltä tuntuu, jos ei-muslimi toivottaa hyvää idiä tai ramadania. Voisiko kristitty tai buddhalainen ilahtua, jos hänelle toivotettaisiin hyvää juhlapäivää esimerkiksi jouluna tai vesakina?

  • Luetaan sivun 30 kuvateksti. Etsitään netistä, millä perusteilla osa oppineista hyväksyy Mekan tai lähimmän muslimimaan aikataulujen mukaan paastoamisen. Etsitään myös tietoa siitä, kuinka paaston rikkomisaika määritetään tällöin. Vertaillaan kesän paastoaikoja Mekassa ja Suomessa. Tarkistetaan samat ajat myös talvella. Keskustellaan oppilaiden omista kokemuksista eri maissa paastoamisesta.

  • Sivun 33 kuvassa miehet syövät yhdessä iftaria eli paaston päättymisateriaa. Kuvatekstissä on muistutettu, ettei kannata syödä liikaa kerralla. Millaisia ruokia paastoa rikkoessa kannattaa suosia? Mitä taas kannattaa vältellä ruoansulatuksen ja väsymyksen tai huonon ravintopitoisuuden vuoksi? Liittyykö iftariin kulttuurisia piirteitä, esimerkiksi määrättyjä ruokia? Syödäänkö illalla useamman kerran vai vain kerran? Miksi naisia ei näy ramadaninakaan moskeijoissa yhtä paljon kuin miehiä?

Opetusvinkkejä

  • Keskustellaan, miten ramadan poikkeaa muista kuukausista esimerkiksi tunnelmaltaan, ruokailujen suhteen, henkisellä puolella tai islamilaisten palvontatekojen suhteen.

  • Mietitään, mitä muuta ramadan on kuin vain paastoamista ja kuinka sen voi yhdistää koulu- tai työpäivään. Oppilaat voivat antaa parhaimmat ramadan-vinkkinsä.

  • Pohditaan, onko muissa katsomuksissa paastoamista ja jos on, millaista se on.

  • Kerätään yhteen, kuinka oppilaiden kotikielellä toivotetaan siunattua paastoa tai hyvää id-juhlaa.

  • Miten ramadanina opitut asiat näkyvät ramadanin jälkeen?

  • Miksi on pyhiä ajankohtia?