2. Muut uskonnot

Osion tavoitteet

  • Tutustua uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa.

  • Perehtyä suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen ja perusteisiin.

  • Tunnistaa eri uskontojen ja katsomusten tapoja sekä symboleja.

  • Havaita ja tunnistaa uskontojen moninaisuus sekä niiden merkitys ja vaikutus yhteiskuntaan sekä kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

  • Oppia uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa.

  • Oppia kunnioittamaan uskonnonvapautta, uskonnottomuutta ja toisen pyhää.

  • Oppia dialogitaidon perusteita.

  • Miettiä uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina sekä tunnistaa vaikutus myös omassa elämässä.

Kuvapohdintaa

  • Tutkitaan yhdessä osion aloitusaukeamaa (s. 52–53). Mitä uskonnollisia tunnuksia ja symboleja kuvissa nähdään? Mihin uskontoon mikäkin symboli liittyy, ja mitä symbolit kuvastavat? Mitä sivun 52 kuvan miehet tekevät? Voivatko eri uskontojen edustajat rukoilla samassa paikassa? Mitä tarkoittaa moniuskontoinen kappeli? Mitä sana kappeli tarkoittaa?

  • Mistä sivun 53 kuva on otettu? Tutustutaan netin kautta tarkemmin Hagia Sofiaan ja sen historiaan. Tietävätkö oppilaat maita tai rakennuksia, joissa eri uskomukset ja katsomukset elävät rinta rinnan tai jakavat yhteisen historian? Voiko uskontodialogia politisoida? Pohjana keskustelulle voi käyttää uutisointia Hagia Sofian perjantairukouksista.