Hindulaisuus

Kuvapohdintaa

 • Sivun 77 kuvassa on hinduille pyhä eläin lehmä. Miksi lehmä on pyhä? Ovatko kaikki nautaeläimet pyhiä? Onko hindulaisuudessa muita pyhiä eläimiä? Miten ne liittyvät jälleensyntymän käsitteeseen? Miten jumaluuden käsitys eroaa hindulaisuudessa esimerkiksi juutalais-kristillis-islamilaisesta jumaluuden käsityksestä?

 • Tutkitaan sivun 78 kuvaa ja luetaan kuvateksti hindujen holi-juhlasta. Mihin tarinaan juhla perustuu? Miksi matkailijoihin vetoaa holi-juhlan värikkyys? Missä kaikkialla sitä juhlitaan?

 • Katsotaan sivun 79 kuvaa Ganeshasta. Hänet kuvataan yleensä keltaisena tai punaisena, suurivatsaisena, nelikätisenä ihmisenä, jolla on elefantin pää ja vierellään hiiri. Etsitään netistä, mitä Ganeshan neljä kättä symbolisoivat. Miksi Ganesha on yksi suosituimmista jumalista?

Opetusvinkkejä

 • Luodaan uskontojen aikajana, jossa kristinusko asettuu noin vuoteen 0, islam 600-luvun kohdalle, juutalaisuus noin 1 300 vuoteen ennen ajanlaskua ja hindulaisuus noin 2 500 vuoteen ennen ajanlaskua. Näin huomataan konkreettisesti, kuinka vanhasta uskonnosta on kyse.

 • Keskustellaan käsitteistä yksijumalaisuus eli monoteismi ja monijumalaisuus eli polyteismi. Etsitään netistä kuvia ja taustatietoa hindulaisten jumalista.

 • Katsotaan hindulaisuuden perusasioista kertova video, joita löytyy netistä hakusanalla “hindulaisuus”.

 • Keskustellaan jälleensyntymisen kiertokulusta ja karmasta, eli siitä, kuinka edellisen elämän teot vaikuttavat siihen, millaiseen muotoon sielu syntyy. Miten osa hindulaisista termeistä on tullut osaksi suomalaista kielenkäyttöä?

 • Pohditaan, kuinka jälleensyntymisen kiertokulusta voi vapautua hindulaisuuden mukaan. Etsitään, mitä tarkoittaa moksha eli itsensä syvimmän olemuksen oivaltaminen.

 • Luokitellaan kastit tärkeysjärjestykseen. Vaikka kastijärjestelmä on laiton, se vaikuttaa Intiassa edelleen. Alempaan kastiin syntyneillä ei ole yhtäläisiä oikeuksia opiskelu- tai työmarkkinoilla, tai he eivät voi mennä naimisiin ylempään kastiin kuuluvan kanssa. Pohditaan, oikeuttaako hindulaisuuden käsitys karmasta kastittomien sorron.

 • Etsitään netistä kuvia hindulaisuuden temppeleistä sekä hakarististä eli swastikasta. Mitä hakaristi symbolisoi hindulaisuudessa?

 • Hindujen elämään kuuluu pyhiinvaellus: kerran elämässä peseydytään Ganges-joessa, jossa pestään pois kaikki elämän aikana tehdyt synnit. Etsitään kuvia tai videota Ganges-joesta.

 • Etsitään netistä dokumentti ruumiinpolttajista Intiassa. Mitä ajatuksia video herättää? Miksi hindut polttavat kuolleet? Mitä tuhkalle tehdään?

 • Etsitään netistä esimerkiksi hakusanalla “juhlakalenteri” holiin liittyviä tarinoita Prahlad-jumalan selviytymisestä julman Holikan yrityksistä polttaa hänet. Etsitään tarinoita myös Krishnasta, joka heitti värikästä vettä puolisonsa Radhan päälle.