Hoppa till huvudinnehåll

Romanikulttuurin oppitunnit


Opetushallituksen digitaalinen oppimateriaali kattaa kolme 45 minuutin oppituntia. Tunnit on suunniteltu hyödynnettäväksi peruskoulun 9. luokalla sekä lukiossa useissa eri oppiaineissa, kuten historiassa, yhteiskuntaopissa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa.
Materiaalin tavoitteena on lisätä romanikulttuurin tuntemusta tarjoamalla ilmaista, helposti saatavilla olevaa aineistoa luotettavasta lähteestä.

Oppimateriaalin avulla lisätään oppilaiden ja opiskelijoiden tietoutta romanien historiasta, nykytilanteesta ja kulttuurista pääpiirteittäin. Ennakkoluulojen purkamiseksi aiheeseen pyritään luomaan mahdollisimman henkilökohtainen suhde pedagogisin keinoin. Tarjolla on paljon keskustelu- ja pohdintatehtäviä, jotka sitovat aiheen nuoren omaan kokemusmaailmaan. Oppimateriaali tukee uusien peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita.

Sisältö on suunniteltu niin, että opettaja voi halutessaan yhdistellä eri oppituntien aineistoja uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, tai käyttää vain yksittäisiä tehtäviä. Materiaali sisältää harjoitukset, aikataulutetut tuntisuunnitelmat, ohjeet oppimateriaalin käyttöön sekä harjoitusten läpikäyntiin.  

Oppimateriaalin on tehnyt historian ja yhteiskunnan opettaja Katri Perho. Kehitämme materiaalia opettajien tarpeiden mukaisesti. Kehitysehdotukset ja muut kommentit materiaalista voi lähettää materiaalin tekijälle osoitteeseen katri.perho [at] gmail.com.