Hoppa till huvudinnehåll

Bedömning av kunnande inom yrkesutbildningen

Bedömning ger information om den studerandes kunnande och nivån på kunnande samt utvecklar självbedömningen. I bedömningen säkerställer man att den studerandes kunnande motsvarar det kunnande som fastställs i examens- eller utbildningsgrunderna. Bedömningen görs per examensdel eller utbildningsdel samt för de gemensamma examensdelarna även per delområde.

I yrkesutbildningen är bedömning av kunnande arbetslivsorienterad samt kompetens- och kriteriebaserad. Den studerande förvärvar det kunnande som fattas i en utbildning och man följer med hur kunnandet utvecklas under utbildningen.Ett tidigare förvärvat kunnande, som är väsentligt i den examen som avläggs, identifieras och om det är möjligt kan det erkännas i början av utbildningen.