Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti yhdessä Opetushallituksen kanssa mittavan Oikeus osata -ohjelman ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotinen (2020 – 2022) ohjelma pureutui ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. Kehittämisohjelmaan oli suunnattu noin 270 miljoonaa euroa, joilla monipuolisesti tuettiin

• oppimisen edellytyksiä ja oppimistulosten parantamista
• hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta
• toimintakulttuurin uudistamista
• toimintaympäristön muutoksiin vastaamista.