6. Islamilainen tiede ja kulttuuri

Osion tavoitteet

  • Ymmärtää, mitä islamilaisella tieteellä ja kulttuurilla tarkoitetaan.

  • Oppia ja tunnistaa islamilaisen tieteen vaikutus eurooppalaisessa kontekstissa.

  • Perehtyä islamin historiaan kuuluviin aikakausiin, umaijadi- ja abbasididynastioihin sekä Andalusian valtakuntaan ja ymmärtää niiden vaikutukset yhteiskuntaan sekä tieteeseen ja taiteeseen eli kulttuuriin.

  • Tutustua tunnetuimpiin islamilaisen kulttuurin tutkijoihin ja heidän keksintöihinsä.

  • Havaita ja tunnistaa uskonnollisia teemoja tieteessä, taiteessa, musiikissa sekä arkkitehtuurissa.

Kuvapohdintaa

  • Katsotaan osion aloitusaukeaman kuvia sivuilla 212–213 ja luetaan osioon johdatteleva teksti sivulta 213. Keskustellaan, miten aukeaman kuvat liittyvät islamilaiseen tieteeseen ja kulttuuriin. Pohditaan muita islamilaisen kulttuurin tuotoksia esimerkiksi tieteen ja taiteen alalta, ja etsitään näistä kuvia netin avulla. Kuvia voi etsiä esimerkiksi hakusanoilla arabeskitaide, kalligrafia, fraktaalinen geometria arkkitehtuurissa ja stukkokoristelu. Netistä voi etsiä tietoa myös ”kemian isästä” Jabir ibn Hayyanista. Mitä islamilaisen tieteen ja kulttuurin kultakaudella tarkoitetaan? Millainen tilanne on tällä hetkellä islamilaisissa maissa tieteen ja kulttuurin saralla? Mistä se voisi johtua?