Kulttuurin kultakausi 750–1258

Kuvapohdintaa

  • Tutkitaan sivun 220 kuvaa ja kaaviota. Miten abbasidihallinnon monietnisyys vaikutti siihen, että Bagdad kehittyi ja nousi kulttuurikeskukseksi? Oliko siihen aikaan käsitys kansallisuudesta syntynyt? Etsitään netistä lisätietoa Bagdadin historiasta. Kuinka kaupunkia laajennettiin? Mitkä kaksi islamilaista lakikoulukuntaa saivat alkunsa Bagdadista?

  • Tutkitaan sivun 223 kuvia ja tekstilaatikoita. Kuinka Kreikan luonnontutkimuksen merkkihenkilöt vaikuttivat islamilaisen tieteen kehitykseen? Miksi kommentaarikirjallisuutta on verrattu tekstissä sosiaaliseen mediaan? Miten tieto antiikin kreikan ajattelijoista välittyi nykyiseen eurooppalaiseen kulttuuriin?

  • Katsotaan kuvaa sivulta 224. Mitä kuvassa on? Pohditaan, mitä islamilaiselle taiteelle ominaisia piirteitä kuvassa näkyy. Keskustellaan, miksi islamilaisessa taiteessa toistuvat nämä kuviot eivätkä esimerkiksi ihmisten tai eläinten hahmot. Onko islamilaisessa kulttuurissa ollut ajanjaksoja, jolloin taiteen säännöt ovat muuttuneet?

Opetusvinkkejä

  • Lisätään aiempaan aikajanaan, että abbasididynastian aikana alueesta irtaantuivat seljukien, zinkien, ayubien ja Andalusian sekä Khawarijin alueet.

  • Etsitään netistä, ketkä olivat abbasididynastian kalifit ja mitkä olivat heidän hallussaan olleet alueet.

  • Kerrataan shiialaisuuden imaamioppia ja pohditaan, miksi se koettiin uhkaksi ja miksi shiialaisia imaameja sorrettiin ja surmattiin. Mitä muita shiialaisuuden suuntauksia on kuin 12-shiialaisuus?

  • Katsotaan netin kautta osia abbasidikalifaatista kertovasta dokumentista. Dokumenttia voi etsiä hakusanoilla “Abbasid Caliphate”.

  • Kootaan yhteen abbasidien kultaisen kauden tuotoksia, eli matematiikan, geometrian, alkemian, tähtitieteen ja lääketieteen kehitystä. Huomioidaan useiden erikielisten teosten käännöstyö ja Bagdadiin perustettu Viisauden talo, missä oli yli kahden miljoonan niteen kirjasto ja observatorio. Pohditaan myös moskeijakoulujen, madrasojen, perustamista ympäri valtakuntaa ja niiden vaikutusta islamilaiseen kulttuuriin.

  • Etsitään netin avulla lisätietoa sekä kuvia Bait al hikmasta eli Viisauden talosta. Mitä islamilaisen arkkitehtuurin piirteitä rakennuksesta löytyy?

  • Abbasidien hallintokausi päättyi mongolien valloitukseen. Kerrataan mongolivaltakunnan laajeneminen internetin avulla. Mitä tapahtui mongolien katsomukselle valloitusten jälkeen?

Abbasididynastian (750–861) kalifit