Koraanin sisältö

Kuvapohdintaa

  • Mitä henkilö tekee sivun 99 kuvassa? Miten kuvateksti liittyy kuvaan? Voivatko naiset ja miehet työskennellä samoissa ammateissa? Pohditaan, onko islamissa tähän jokin näkökulma. Miksi ammatit ovat Suomessa sukupuolittuneita, vaikka tasa-arvo on merkittävä arvo?

  • Sivun 100 kuvassa on taulu, jossa on suurien nimiä. Onko kukaan nähnyt sellaista? Pitäisivätkö oppilaat kotonaan taulua, johon Koraanin suurien nimet olisi kirjoitettu suomeksi? Miksi tai miksei?

Opetusvinkkejä

  • Pohditaan islamilaista ihmiskuvaa. Millainen ihminen on Koraanin mukaan?

  • Tarkastellaan hadithien vaikutusta Koraanin tulkintaan. Esimerkiksi monet rukoukseen ja paastoon liittyvät tarkemmat ohjeistukset löytyvät Profeetan perimätiedosta, kun taas Koraanissa asiaa on käsitelty yleisemmällä tasolla. Hadithit siis usein tarkentavat Koraanissa annettuja ohjeita.

  • Käydään läpi suurien nimien historiaa. Millä perusteilla suuria on nimetty?