Arabian niemimaa ennen Muhammedin tehtävää

Kuvapohdintaa

 • Missä sivun 135 kuvan ihmiset ovat? Miksi miljoonat muslimit menevät pienelle ja isolle pyhiinvaellukselle vuosittain (umrah ja hajj)? Mistä he tietävät, mitä rituaaleja siellä kuuluu tehdä? Voiko rituaaleja tehdä henkisestä näkökulmasta eri tasoilla?

 • Tutkitaan sivulla 136 olevaa Quraish-heimon sukupuuta. Mitkä nimet ovat tuttuja? Mistä tapahtumista nämä henkilöt muistetaan? Onko nykyään heimoja ja klaaneja? Miksi heimot olivat aikoinaan hyvin tärkeitä? Oppilaat voivat etsiä Quraish-heimon sukupuita ja verrata niitä kirjan sukupuuhun. Miksi sukupuu on esitetty kirjassa näin?

 • Katsotaan kuvaa sivulta 137 ja luetaan kuvateksti. Etsitään Norsun suura, 105, surah al Fil Koraanista. Etsitään netistä, mihin tilanteeseen suurassa viitataan. Miksi kuningas Abraha halusi tuhota Kaaban?

 • Sivun 139 kuvassa on iso perhe, johon kuuluvat myös serkut. Keskustellaan, mitä eroa on ydinperheellä ja suurperheellä. Tarkoitetaanko eri maissa ydinperheellä samaa asiaa? Entä mitä ovat uusperhe ja sateenkaariperhe?

Opetusvinkkejä

 • Tutustutaan netissä Kaaban ja Mekan historiaan, esimerkiksi hakusanoilla ”History of Makkah” tai ”History of Kabah”.

 • Kerrataan profeetta Ismailin ja Hajarin tarina lyhyesti.

 • Tietämättömyys-sana tulee arabiankielisestä sanasta jahiliyyah. Etsitään Koraanin käännöksestä kohta, jossa tätä sanaa on käytetty (esimerkiksi 48:26). Millä sanalla jahiliyyah-termi on käännetty? Sanojen tunnistamisen apuna voi käyttää Koraanin arabiankielistä siirtokirjoitusta. Miksi käännökseen on valittu pakanuus-termi?

 • Pohditaan tyttöjen ja naisten asemaa ennen islamia. Moni perhe hautasi tyttölapsen elävältä, koska perheet toivoivat poikia. Mistä tämä johtui? Islam kielsi tämän, ja profeetta Muhammedilta on paljon haditheja, joissa puhutaan tyttöjen ja naisten hyvästä kohtelusta. Etsitään näitä haditheja ja muun muassa jäähyväissaarnan kohdat naisista.

 • Mitä kirjassa mainittuja tietämättömyyden ajan tapoja kiellettiin ja muutettiin islamin myötä? Mikä viisaus näiden kieltojen takana oli?

 • Keskustellaan, mitä haasteita profeetta Muhammed koki lapsuudessaan perimätiedon mukaan.

 • Pohditaan, miksi Muhammedin kerrotaan saaneen nuorena miehenä ja kauppiaana lempinimet ”Amin, luotettava” ja ”Sadiq, totuudenmukainen”.