Profeetan viimeiset vuodet

Kuvapohdintaa

  • Katsotaan sivun 155 kuvaa ja luetaan kuvateksti. Etsitään netistä, mikä on kyseisen moskeijan nimi ja missä se sijaitsee. Luetaan myös Koraanin jae 2:144, jossa rukoussuunnan vaihto on määrätty.

  • Tarkastellaan sivun 157 kuvia. Pohditaan, miksi perimätieto kertoo, että muslimit ja Quraish-heimo taistelivat keskenään useamman kerran ja miten Mekan pyhiinvaellukseen pohjautuva talous vaikutti siihen. Muistellaan, minkä niminen taistelu oli käyty ennen Uhudia ja minkä niminen oli sen jälkeen käyty taistelu. Miksi Uhudin taistelu päättyi tappioon, ja ketkä menehtyivät sotakentälle? Mitä profeetta Muhammedille kävi Uhudin taistelussa?

  • Tutkitaan sivun 158 karttaa. Millaiset välimatkat islamin historiallisilla paikoilla on? Millainen ilmasto kartassa olevalla alueella vallitsee? Miten vuodenaika vaikutti profeetta Muhammedin aikana kulkemiseen? Oppilaat voivat katsoa, paljonko aikaa näiden paikkojen välillä matkustamiseen menee nykyään.

Opetusvinkkejä

  • Piirretään aikajanalle seuraavat islamin historian tapahtumat: muutto Medinaan vuonna 622, Badrin taistelu ja rukoussuunnan vaihto 624, Uhudin taistelu 625, umran yritys ja Hudaibiyan rauhansopimus 628, rauhansopimuksen rikkoutuminen ja hyökkäys Medinaan 630, rauhanmarssi Mekkaan 630, Profeetan kuolema 632.

  • Keskustellaan, missä tilanteissa islamin mukaan oli oikeus sotia. Tutustutaan sodan oikeussääntöihin, jotka kaikki maailman valtiot ovat ratifioineet. Pohditaan, miksi Profeetan kuoleman jälkeen oikeus sotaan -käsite muuttui.

  • Pohditaan, miksi Badrin, Uhudin ja Vallihaudan taistelut käytiin.

  • Mietitään, mitä Hudaibiyan rauhansopimus mahdollisti ja miksi sen jälkeistä aikaa kutsutaan Medinan toiseksi vaiheeksi.

  • Keskustellaan, miksi Muhammedin on kerrottu antaneen anteeksi Mekkaan palattuaan kaikille vihamiehilleen, jotka olivat vainonneet häntä ja muslimeja parin vuosikymmenen ajan. Mitä muslimit voivat oppia tästä? Miksi kolmas vaihe oli yhtenäisyyden näkökulmasta tärkeä vaihe?

  • Etsitään ja luetaan Avun suura 110, jossa Profeetalle ilmoitettiin hänen kuolemansa lähestyvän.