Profeetta Muhammedin perintö

Opetusvinkkejä

  • Pohditaan kohtaa Koraanin jakeessa 5:3: “Tänään olen tehnyt teidän uskontonne täydelliseksi, saattanut armoni täydelliseksi ja valinnut islamin teidän uskonnoksenne.” Mitä nämä sanat tarkoittivat? Miksi profeetta Muhammed ymmärsi jakeen tarkoittavan, että hän kuolisi pian?
  • Mainittu Koraanissa? Pohditaan, mitkä olivat profeetan merkkejä. Voidaanko tämän perusteella väittää, että kaikki tiedossa olevat profeetat ovat miehiä? Opettaja voi verrata profeetan merkkejä suhteessa Maryamiin, Isan äitiin.
  • Etsitään netistä ja käydään läpi Profeetan jäähyväissaarnaa, ja kerätään sen tärkeimmät neuvot yhteen. Miksi sitä on pidetty ihmisoikeuksien manifestina?
  • Keskustellaan, miten Profeetan kuolema tapahtui ja kuka oli hänen seurassaan viimeisinä hetkinä. On kerrottu, että Muhammed kuoli leväten pää vaimonsa Aishan sylissä. Mitä tämä kertoo Profeetasta aviomiehenä ja heidän parisuhteestaan?
  • Tutkitaan kuvia Profeetan haudasta. Ketkä on haudattu hänen viereensä?
  • Keskustellaan, mitä profeetta Muhammed jätti muslimeille perinnöksi. Mitkä ovat oppilaiden mielestä hänen tärkeimpiä opetuksiaan? Mitä tarkoitetaan, kun jokin tapa on sunna?
  • Muistellaan, mitä ihmeitä profeetta Muhammedille annettiin. Miksi tästä on muodostunut oma kirjallisuuden tyyppinsä?
  • Pohditaan, miksi islamilaiselle valtakunnalle tarvittiin kalifia. Mistä näkemyserot Profeetan hallinnollisesta seuraajasta johtuivat?
  • Pohditaan, miten hengellinen kasvu auttaa ihmistä kasvamaan hyväksi.