Muhammedin kuoleman jälkeen

Kuvapohdintaa

  • Tarkastellaan kaaviota sivulta 162. Kuinka monta vuotta kukin kalifi hallitsi islamilaista valtakuntaa? Tarkastellaan kalifien suhdetta Profeettaan. Mitä huomataan? Vaikuttaako sukutausta tänä päivänä asemaan uskonnollisessa yhteisössä?

  • Tutkitaan sukukaaviota sivulta 164. Onko nykyään vastaavaa heimo- ja klaaniyhteisöä? Miksi shiialaisille oli ja on edelleen tärkeää, että Muhammedin seuraaja oli hänen perheensä jäsen? Tätä sukukaaviota voidaan käyttää myös kuudennen osion alustuksessa. Kenen kautta Profeetan suku jatkui?

Opetusvinkkejä

  • Keskustellaan, miksi muslimiyhteisö tarvitsi johtajan Profeetan kuoltua. Voidaan pohtia, miten uskonnollinen ja poliittinen johtaminen ovat kuuluneet yhteen kyseisenä aikakautena.

  • Etsitään lisätietoa neljästä ensimmäisestä kalifista. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi ryhmätyönä, ja työt voidaan esitellä koko luokalle.

  • Pohditaan, miksi sunnilaisuus ja shiialaisuus erkanivat toisistaan kalifin valintojen yhteydessä.

  • Perimätiedon mukaan useat kalifit ja heidän perheenjäsenensä joutuivat tapetuiksi. Keskustellaan, johtuiko tämä heimoajattelusta vai jostakin muusta. Pohditaan, miksi omaa ajattelua on vaikea muuttaa.

  • On kerrottu, että kalifi Uthman standardoi Koraanin. Miksi tämä oli tärkeä teko Koraanin yhtenäisyyden kannalta?

  • Pohditaan, miksi hallitsija voi haluta vaihtaa pääkaupunkia.