Profeetat

Kuvapohdintaa

  • Mitä sivun 115 kuva esittää? Kuinka moni profeetta on oppilaille nimeltä tuttu? Kuka oli ensimmäinen profeetta? Entä viimeinen? Lasketaan puussa olevien nimien lukumäärä. Onko puuhun merkitty kaikki eläneet profeetat? Mistä kuvassa olevat 25 nimeä tulevat?

Opetusvinkkejä

  • Keskustellaan oppilaiden kanssa siitä, mikä profeetta on. Minkä nimisiä profeettoja he tietävät? Tietävätkö oppilaat, onko kristinuskossa tai juutalaisuudessa profeettoja?

  • Keskustellaan, onko ollut naisprofeettoja. Koraanissa nimeltä mainittujen 25 profeetan nimen joukossa ei ole yhtään naisen nimeä. Tarkoittaako se, ettei naisprofeettoja ole voinut olla? On olemassa tulkinta, jonka mukaan tämä ei poissulje sitä, etteikö naisprofeettoja olisi voinut olla.

  • Kerrataan, mitä eroa on sanoilla nabi ja rasul. Onko tänä päivänä elossa yhtään profeettaa? Mistä sen tietää?

  • Katsotaan jokin profeetoista kertova elokuva. Tällaisia ovat esimerkiksi piirretyt Egyptin prinssi, Joosef, unten kuningas, profeetta Muhammedin tarinan kertova The Last Prophet Muhammad ja Muhammad: The Messenger of God. Voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, miten Egyptin prinssi -elokuvan profeetan kuvaus eroaa Koraanin kertomasta Mooseksen tarinasta.

  • Pohditaan erehtymättömyyttä uskonnollisissa asioissa. Miksei se päde arjen asioissa?