Koraanin tulkinta

Kuvapohdintaa

  • Katsotaan sivun 122 kuvaa Jaakko Hämeen-Anttilasta. Miksi islam kiinnostaa myös muslimimaiden ulkopuolella? Pohditaan, onko Koraani tarkoitettu vain muslimeille. Voiko Koraanin kääntää islamilaisen tradition ulkopuolella kasvanut? Mitä taitoja Koraanin käännöksen tekijältä vaaditaan?

  • Sivun 124 kuvatekstissä puhutaan islamilaisesta avioliitosta. Miksi avioliitto on islamissa merkittävä instituutio? Miten islam muutti avioliiton käsitystä arabialaisessa kulttuurissa?

  • Mikä lippu on sivun 127 kuvassa? Tutkitaan yhdessä ihmisoikeuksien julistusta, ja verrataan sitä Koraanin antamiin ohjeistuksiin siitä, miten ihmisiä tulee kohdella. Miten uskonnollinen kieli eroaa arjen kielestä? Miten islamin arvot yhdistävät yli eri uskontojen?

Opetusvinkkejä

  • Luetaan suomenkielisestä Koraanin käännöksestä jokin luku tai jakeita yhdessä ja selitetään kohtien merkityksiä. Huomataan, että vaikka kyseessä on suomenkielinen teksti, ei sen merkitys aukene heti, vaan tarvitaan selitysapua.

  • Annetaan oppilaille ryhmätyöksi pienen haastattelututkimuksen suorittaminen. Haastattelututkimuksessa kysellään muslimiystäviltä, sukulaisilta tai muilta muslimeilta tafsireista. Opettaja voi antaa yleisen tehtävänannon, että tavoitteena on selvittää, missä määrin muslimit tuntevat nimeltä erilaisia selitysteoksia ja käyttävätkö he itse niitä. Oppilaat laativat tämän pohjalta itse kysymykset. Mitä muita tapoja haastatellut käyttävät ymmärtääkseen Koraanin suurien merkityksiä?

  • Annetaan oppilaille ryhmätyöksi hankkia käsiinsä kaikki kolme suomenkielistä Koraanin käännöstä ja vertailla niitä keskenään sekä ulkonäöllisesti että kielellisesti. Voidaan valita vertailtavaksi yhteisesti yksi lyhyt suura, tai ryhmät voivat valita itse haluamansa suuran. Yhteenvetona ryhmät raportoivat lyhyesti havaitsemistaan eroista. Vertailuun voidaan ottaa mukaan Koraanin käännöksiä, jotka on tehty esimerkiksi oppilaiden kotikielillä. Eräs kiinnostava kohta voisi olla Naisten suuran jae 34 (K. 4:34), jonka käännöksissä ja niitä seuraavissa tulkinnoissa on jonkin verran eroa. Erilaiset tulkinnat puolestaan näkyvät erilaisina mielipiteinä siitä, miten täysivaltaisesti naiset voivat toimia yhteiskunnan jäseninä. Onko kyseisen jakeen alkuperäinen tarkoitus ollut turvata tai taata vai rajata naisten oikeuksia?

  • Tehdään kysely, jossa selvitään, mistä ihmiset hakevat tietoa Koraanin tulkinnasta.