5. Islamilainen etiikka

Osion tavoitteet

 • Ymmärtää islamin perinteen näkemyksiä hyvästä elämästä
 • Antaa valmiuksia punnita oman elämän valintoja islamin näkökulmasta
 • Opetella termien etiikka ja arvo merkityksiä oman elämän näkökulmasta niin, että oppilas saa työkaluja yhdenvertaiseen uskonnolliseen dialogiin
 • Opetella arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään
 • Pohtia, millaisissa tilanteissa islamilaisesta etiikasta nousevat seikat ja perustelut voivat olla ulkoisesti ristiriidassa muiden katsomusten eettisten periaatteiden kanssa
 • Ohjata oppilaita tunnistamaan, miten islam vaikuttaa yhteiskuntaan ja yhteiskunta islamiin maailmalla ja Suomessa
 • Käydä läpi islamilaisen lainopin pääkoulukunnat ja ymmärtää ne tasavertaisiksi keskenään
 • Ymmärtää uskonnon merkitystä osallisuudessa‚ vaikuttamisessa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä ympäristön vaikutusta yhteisöön ja päinvastoin
 • Pohtia islamilaista etiikkaa suhteessa työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen
 • Ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin ja ihmisoikeuksiin
 • Ohjata oppilasta opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen katsomuseettisiin periaatteisiin islamilaisen tradition kautta ja suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan
 • Oppia kulttuurista osaamista‚ vuorovaikutusta ja ilmaisua oman perinteen tuntemuksen kautta sekä kasvaa maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen
 • Ymmärtää, miten uskonnollinen osaaminen edistää kulttuurisesti kestävää elämäntapaa
 • Havaita, miten monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista ja uskonnollista osaamista

Kuvapohdintaa

 • Katsotaan kuvia sivuilla 172 ja 173. Millaisia islamilaiseen käytökseen ja tapoihin liittyviä asioita huomaat? Miksi muslimiyhteisössä syrjimättömyys on tärkeä käsite?

Opetusvinkkejä

 • Mietitään yhdessä, mitä sana etiikka tarkoittaa.
 • Tutkitaan yhdessä sanan akhlaq merkitystä. Millaisia arvoja termiin akhlaq liitetään islamilaisessa perinteessä?